Przedsiębiorco, możesz złożyć wniosek o pożyczkę w urzędzie pracy

Powiatowe urzędy pracy czekają na wnioski o pożyczki od mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 osób.

Świadczenie w wysokości do 5 tysięcy złotych ma pomóc w pokryciu straty związanej z epidemią koronawirusa. Co ważne, pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona pod warunkiem, że przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach internetowych właściwych urzędów pracy. Dokumenty najlepiej składać mejlowo, za pośrednictwem poczty, profilu zaufanego lub mejlowo .

Informacja Urzędu Pracy w Stargardzie: