Przebudowa Placu Zwycięstwa w Szczecinie postępuje

Budowa nowej infrastruktury w rejonie Placu Zwycięstwa postępuje. Prace realizowane są w obrębie chodników jak również infrastruktury sieciowej.

Roboty budowlane prowadzone są w kilku miejscach jednocześnie. Wykonywane są podbudowy ciągów pieszych i rowerowych. W ramach prac brukarskich ustawiane są obrzeża i krawężniki granitowe. Przeprowadzane jest szlifowanie korekcyjne główek szyn tramwajowych. Realizowane są prace wykończeniowe w zakresie przebudowy infrastruktury sieciowej. Montowane są przykanaliki i wpusty kanalizacji deszczowej. Trwa montaż opraw na słupach oświetleniowych.

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych. Przebudowane zostaną perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Przebudowie poddane zostaną ponadto nawierzchnie jezdni i chodników. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie zieleń.

 

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie