Promenada w Stepnicy w przyszłym roku

W Stepnicy, w ciągu najbliższych 11 miesięcy powstanie promenada. To sztandarowa inwestycja w infrastrukturę turystyczną w gminie. Więcej na jej temat opowiada Burmistrz Andrzej Wyganowski:

To jest kładka, kładka – promenada, która będzie zbudowana między Kanałem Młyńskim, czyli największą przystanią żeglarską na Zalewie Szczecińskim, a plażą w Stepnicy. To jest około 180 metrów, z piękną wieżą widokową, około 12 metrów wysokości na Zalew Szczeciński. Czyli spełniamy oczekiwania jakby przede wszystkim turystów, oczywiście z tej kładki można będzie też udać się dalej, do restauracji, do smażalni ryb, do portu rybackiego.

W zakres robót wchodzi także budowa schodów na plażę, pochylni dla osób niepełnosprawnych, czy montaż parkowych ławek. W przetargu na budowę promenady stanęły trzy firmy. Jedna z ofert przekroczyła nawet 10 milionów. Ostatecznie wybrana została firma z Bytowa, która zaproponowała kwotę 4,5 miliona złotych. Ponad 3 miliony z tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

foto/ Gmina Stepnica