Program Społecznik w kolejnych miejscach regionu

W najbliższych dniach odbędą się spotkania ze Społeczniczkami i Społecznikami, którzy zaplanowali inicjatywy dla mieszkańców powiatu wałeckiego, świdwińskiego oraz drawskiego. Z przedstawicielami organizacji pozarządowych spotkają się w poniedziałek i we wtorek Członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek.
Społeczniczki i Społecznicy szykują się do realizacji kolejnych działań w regionie. W styczniu wyłoniono 410 inicjatyw, które będą realizowane w I połowie roku.
Od lutego do końca lipca mieszkańcy Pomorza Zachodniego wezmą udział w ciekawych spotkaniach, warsztatach, zawodach, piknikach. Organizacje pozarządowe oraz współpracujące z nimi grupy nieformalne na ich realizację pozyskały dotacje w maksymalnej wysokości 5 tys. zł. W poniedziałek i wtorek będą zawierane umowy.

Poniedziałek, 23 stycznia 2023 r. g. 15:30 – Urząd Gminy w Wałczu.
Spotkanie z beneficjentami Programu Społecznik, którzy będą realizować działania na terenie powiatu wałeckiego. To: Stowarzyszenie Idea Wałcz, Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD „Drużyna Ananasów i Przyjaciele”, Koło Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi” w Mącznie, Stowarzyszenie Klub Otwartej Twórczości w Tucznie, Uczniowski Klub Sportowy „Victoria’”, Fundacja Folwark i Osada Górnica, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych „Ewa” w Wałczu), Koło Gospodyń Wiejskich „Dlaczego nie?” w Strzalinach.

Wtorek, 24 stycznia 2023 r., g. 8:30 – Centrum Nauki CORDIS w Świdwinie.Spotkanie z beneficjentami Programu Społecznik, którzy będą realizować działania na terenie powiatu świdwińskiego.
Wtorek, 24 stycznia 2023 r., g. 12:00 – Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju.
Podpisanie umów z przedstawicielami Stowarzyszenia „Redło Aktywni”, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju i Szwajcarii Połczyńskiej „Niezwykły Połczyn”, KGW w Gawrońcu, KGW w Toporzyku „Serce i Pasja” oraz Stowarzyszenia Terapii Sztuką „Kolorowo Żyj”.

Wtorek, 24 stycznia 2023 r., g. 15:00 – Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.
Podpisanie umów przez beneficjentów powiatu drawskiego.

Do tej pory dzięki przyznawanym od 2017 roku dotacjom udało się w województwie zachodniopomorskim zrealizować blisko 3,5 tysiące inicjatyw. Wachlarz działań realizowanych przez Społeczniczki i Społeczników jest szeroki. Dofinansowane są integracyjne spotkania, osiedlowe pikniki, zawody sportowe, turnieje gier planszowych czy akcje promujące badania profilaktyczne.
Operatorem Programu Społecznik jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Koordynacją Programu Społecznik 2022-2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.