Prezydent Stargardu, Rafał Zając kolejny raz uzyskał absolutorium!

Radni Miejscy w Stargardzie jednogłośnie udzielili absolutorium prezydentowi miasta Rafałowi Zającowi. Jest to wyraz poparcia dla prezydenta ze strony rady oraz pozytywna ocena jego działań w ubiegłym roku.

Mam absolutnie niesamowitą przyjemność i – myślę – wyróżnienie współpracować z radą, która składa się z ludzi, którzy nie kłócą się o swoje poglądy, tylko z ludźmi, którzy dyskutują o sprawach miasta i są w nie absolutnie zaangażowani. Reprezentujecie państwo czasem bardzo różne środowiska, bardzo różne grupy mieszkańców. I mieszkańcy przychodzą do Was z niesamowicie różnorodnymi problemami. Wy jesteście w pełni zaangażowani, nie tylko w ten okręg, z którego głosy otrzymywaliście, tylko zaangażowani jesteście we wszystkie sprawy miasta. Chcę Wam serdecznie za tę dobrą współpracę podziękować.

Takie słowa skierował do radnych zaraz po głosowaniu Prezydent Stargardu Rafał Zając, który już po raz piąty uzyskał absolutorium. Radni Rady Miejskiej byli w tej sprawie jednogłośni.

Foto: Paweł Bieg/UM Stargard