Prezydent Koszalina wybrany członkiem stowarzyszenia „DROGA S11”

W tym tygodniu w Poznaniu, podczas obrad XIX. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11” wybrano nowy zarząd organizacji na kadencję samorządową 2024 – 2029, którego członkiem został Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.

Powstałe w 2007 r. Stowarzyszenie „Droga S11” jest dobrowolnym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw – 55 samorządów z obszaru 4 województw, przez których teren przebiega planowana trasa drogi ekspresowej S11 o łącznej długości ok. 550 km – od Koszalina do Pyrzowic k. Katowic.

Stowarzyszenie zabiega o jak najszybszą modernizację drogi krajowej nr 11 do parametrów trasy ekspresowej, ponieważ realizacja tej drogi jest inwestycją o kluczowym i strategicznym znaczeniu dla regionów, przez które ma przebiegać oraz stanowi jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych łączących północ z południem Polski.