W gazoporcie powstanie stacja LNG do tankowania statków

W Świnoujściu będzie wielka stacja paliw… dla statków zasilanych gazem LNG. Budowę nabrzeża do bunkrowania zapowiedział minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.

Minister brał udział w uroczystości towarzyszącej wyładunkowi setnej dostawy LNG w gazoporcie w Świnoujściu.

Minister Marek Gróbarczyk podkreślił, że gazoport będzie rozbudowywany, by zwiększyć jego możliwości. Tłumaczył, że powstanie nowy pirs, czyli nabrzeże, do którego przybijać będą mogły kolejne statki przypływające do gazoportu.

– To co dla nas jest najistotniejsze, to budowa kolejnego pirsu, kolejnego nabrzeża związanego z przyjmowaniem statków. Pojawi się nowa funkcjonalność gazoportu – regazyfikacja, czyli możliwość reeksportu. Także możliwość bunkrowania, czyli tankowania statku właśnie paliwem LNG, czyli paliwem najbardziej ekologicznym – podkreślił minister.

Szef resortu  podkreślił, że rozbudowa będzie się składać także z budowy trzeciego zbiornika na LNG.