Powstanie centrum teleinformatyczne zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle

Wart blisko 53 mln zł nowoczesny system teleinformatyczny ma zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców dorzeczy Odry i Wisły. W ramach projektu zmodernizowane zostaną Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu i Krakowie.

O szczegółach projektu poinformowali w poniedziałek podczas briefingu prasowego we Wrocławiu przedstawiciele ministerstwa infrastruktury i Wód Polskich.

„Powstanie centrum operacyjne w ramach bezpieczeństwa dla Odry i Wisły. Centrum operacyjne dla Odry będzie się znajdowało we Wrocławiu. Ma to niezwykle istotne znaczenie pod kątem przede wszystkim ochrony przeciwpowodziowej. Nie jest to związane z infrastrukturą typowo przeciwpowodziowa, ale ma znaczenie pod kątem informacji. Wiemy, co działo się podczas powodzi, szczególnie tych niezwykle tragicznych, które miały miejsce tego lata u naszych sąsiadów, w Niemczech i wynikały one z jednego powodu – braku informacji. Myśmy tą lekcję odrobili” – mówił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

„Dziś rozpoczynamy ważny projekt teleinformatyczny, warty blisko 53 mln zł, który będzie wzbogacał nasze dwa centra operacyjne – we Wrocławiu i w Krakowie. Będą one obsługiwały także jednostki w Gliwicach i Rzeszowie. Nowoczesny system będzie obejmował prawie 200 obiektów hydrotechnicznych, mostowych, zbiorników retencyjnych, polderów. Będziemy mieli na bieżąco przekazywane informacje w czasie rzeczywistym na temat prognoz meteorologicznych, stanu rzek, głębokości, przepływów. Dzięki temu będziemy mogli bardzo ścisłe koordynować nasze prace w przypadkach zagrożenia powodziowego” – tłumaczył Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Dodał, że to, jak ważne są tego typu inwestycje, pokazał zeszły rok, kiedy groziła nam duża powódź. „Uratował nas wtedy zbiornik w Raciborzu, który pierwszy raz uruchomiliśmy, ale bardzo ważne było też współdziałanie i kierowanie falą powodziową i koordynacja prac zbiorników przeciwpowodziowych i polderów. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli to robić jeszcze lepiej” – podkreślił. System wpłynie także na usprawnienie żeglugi śródlądowej.

„Dostajemy fantastyczne narzędzie, które ułatwi nam pracę w akcji przeciwpowodziowej. Siedząc w pokoju, będziemy mogli widzieć, z jaką intensywnością przybiera woda, w jakim kierunku ona płynie, będziemy mieli przygotowane modele, dzięki którym od razu będziemy wiedzieli, jaki będzie rozmiar ewentualnej powodzi” – powiedział Mariusz Przybylski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski zaznaczył, że rolą państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. „System informacyjny daje nam szansę niepopełnienia błędów, bycia mądrzejszym przed szkodą” – dodał.

Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i jest współfinansowana ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy. Jej zakończenie planowane jest na marzec 2023 roku. Wykonawcą projektu jest GISPartner sp. z o.o. (PAP)

Autorka: Agata Tomczyńska

Foto: PAP/Marcin Bielecki