Powrót zasiłków opiekuńczych

Od dzisiaj rodzice w całej Polsce mogą się ubiegać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. To wsparcie dla tych, którzy muszą zostać w domu, aby opiekować się dziećmi.

Zasiłek został przywrócony w związku z decyzją rządu o zamknięciu szkół i przeniesieniu lekcji online- również dla klas I-III.

O takie świadczenie mogą się starać również mieszkańcy naszego regionu.

Od 9 do 29 listopada 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 8 lat, z powodu zamknięcia placówek szkolno-wychowawczych,
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.