Powiatowy Inspektor Sanitarny oficjalnie wybrany

Jego kandydatura, rekomendowana przez Starostę Stargardzkiego Iwonę Wiśniewską, zyskała pozytywną opinię Małgorzaty Domagały-Dobrzyckiej, Zachodniopomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Droga zawodowa oraz pełnione funkcje najpierw na stanowisku inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, następnie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, według Starosty Stargardzkiego były podstawą do powierzenia Waldemarowi Kulpie jednostki, którą będzie zarządzać przez następne pięć lat kadencji.

Do tej pory Waldemar Kulpa był pełniącym obowiązki dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej po tym, jak w styczniu po 27 latach na emeryturę przeszedł jego poprzednik Jacek Paczewski.