Poseł Jarosław Rzepa: Będę interweniował u Zbigniewa Ziobry w sprawie Sądu w Pyrzycach

W dniu 21 października 2021 rok w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane w celu wypracowania wspólnego stanowiska w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Ministra Sprawiedliwości wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie o likwidacji Zamiejscowego Wydziału Sądu Rejonowego w Stargardzie z siedzibą w Pyrzycach z dniem 1 stycznia 2022 roku. W posiedzeniu, na zaproszenie Marzeny Podzińskiej Burmistrz Pyrzyc, m.in. uczestniczyli: Olgierd Kustosz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Jarosław Rzepa Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Mariusz Majak Sekretarz Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach, Anna Bartos Prokurator Rejonowy w Pyrzycach.

Wystąpię z interpelacją, którą już przygotowałem do Ministra Sprawiedliwości. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, poprosiłem o wprowadzenie do porządku obrad. Przede wszystkim będę rozmawiał osobiście z Panem Ministrem, żeby być może odwieść go od tej decyzji. Będę go namawiał, żeby ten Sąd mógł funkcjonować z dodatkowym Wydziałem Rodzinnym. Buduje się dzisiaj nowa siedziba komendy Policji w Pyrzycach i będzie do dyspozycji ta stara, którą moglibyśmy przeznaczyć na działający Sąd Rejonowy w Pyrzycach – mówi Jarosław Rzepa (Poseł PSL)

W trakcie spotkania uczestnicy wyrazili swoje niezadowolenie, że przy podejmowaniu tak ważnej decyzji, jaką jest likwidacja Sądu w Pyrzycach nie zostały przeprowadzone konsultacje z władzami powiatu i gmin, a informacja o zamiarze likwidacji Sądu została uzyskana z nieoficjalnych źródeł. Zarówno Poseł na Sejm, jak i Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego zadeklarowali działania mające na celu zmianę decyzji w sprawie likwidacji Sądu w Pyrzycach i uznali, że wskazane jest po wysłuchaniu argumentacji Prokuratora Rejonowego w Pyrzycach w zakresie wzrostu przestępczości i ekonomiki postępowań rozszerzenie działalności Sądu w Pyrzycach o wydział rodzinny i cywilny, a nie jak zamierza Ministerstwo Sprawiedliwości jego całkowitą likwidację.
Uczestnicy spotkania oraz Starosta Pyrzycki Pan Stanisław Stępień wspólnie wypracowali stanowisko, które przedstawione zostało w piśmie skierowanym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec decyzji o likwidacji Sądu w Pyrzycach, wskazując, iż będzie to miało bardzo negatywny wpływ dla mieszkańców naszego powiatu i które nie znajduje żadnego merytorycznego i społecznego uzasadnienia.

Foto: Urząd Miejski w Pyrzycach