Ponad milion złotych strat

Po odwołaniu Okręgowego łowczego, który to stanowisko zajmował przez ostatnie 30 lat, zewnętrznej firmie zlecono kontrolę dokumentów.

– Zarówno przy wykonywaniu umowy użyczenia strzelnicy w Pucicach, jak i przy przeprowadzaniu obowiązkowych treningów strzeleckich dla kandydatów do PZŁ oraz przy przeprowadzaniu egzaminów dla tychże kandydatów doszło do wielu nieprawidłowości. Przyniosło to stratę w postaci bezpowrotnej utraty przychodu przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie w wysokości ponad miliona złotych. – mówi Tomasz Piotrowski okręgowy rzecznik dyscyplinarny Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie.

Audytorzy zwrócili też uwagę na umowy zawierane przez byłego już łowczego okręgowego z samym sobą oraz na braki w dokumentacji i sfałszowanie uchwały Zarządu Okręgowego.

– Władze naczelne naszego związku podejmą stosowne działania. Ewentualnie, jeśli uznają, że jest taka konieczność skierują wnioski do organów ścigania. – zapewnia Tomasz Piotrowski.

Jak wynika z dokumentów dostępnych na stornie szczecińskiego Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie, do zaniedbań i nieprawidłowości w tej organizacji dochodziło przez dziesięciolecia.