Politycy ze Szczecina zgodni światopoglądowo

Radni miasta i politycy różnych ugrupowań ze Szczecina stali ramię w ramię na Placu Solidarności – ponad podziałami światopoglądowymi. Pokazali swoje poparcie dla zaatakowanego narodu.

Nie sądziłem. że będę stać na jednym wiecu ze Sławomirem Nitrasem. – Pisze Dariusz Matecki na swoim facebooku, radny miasta z ugrupowania Solidarna Polska.
Dzisiaj razem powinniśmy być wszyscy politycy, bez względu na opcje. Nie tylko politycy. W ogóle cały naród powinniśmy pomagać Ukrainie, ponieważ została napadnięta przez agresora. My możemy być kolejnym celem i też chcielibyśmy w przyszłości, żeby ktoś nam pomógł. Więc uważam, że tutaj ponad wszystkimi podziałami trzeba robić wszystko, żeby tych ludzi, którzy uciekają przed wojną, śmiercią, gwałtem tutaj przyjąć i żeby czuli się tutaj jak najlepiej. By czuli, że Polacy rzeczywiście chcą im pomóc.
Wsparcie dla Ukrainy zadeklarowali między innymi Olgierd Geblewicz, Piotr Krzystek czy Arkadiusz Marchewka.