Podzielimy się wygraną EuroJackpot

EuroJackpot jest Polsce w od września 2017 roku! Jesteśmy świadkami wydarzenia, które już teraz można określić mianem najważniejszego w historii gier losowych w Polsce! Czy w najbliższym losowaniu EuroJackpota główna wygrana padnie w Polsce?

Euro Jackpot to gra, w której razem z 17 państwami europejskimi Polacy grają o niewyobrażalne wygrane. Gra powstała w 2012 roku i spośród wszystkich międzynarodowych gier na świecie zrzesza największą liczbę krajów.

Zasady gry Euro Jackpot są bardzo proste!

 • Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.
 • Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.
 • Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.
 • Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.

W grze występuje 12 stopni wygranych – najwięcej spośród wszystkich gier LOTTO. Co ważne, wygrane równe i wyższe niż 10 000 000 euro wypłacane są w euro, a na życzenie gracza w złotówkach. Pozostałe wygrane wypłacane są w złotówkach. Warto podkreślić, że wygrane odnotowane w Polsce mogą zostać powiększone w przypadku korzystnego kursu wymiany PLN na EUR.

Przeczytaj nasze zasady:

Warunki Uczestnictwa w kampanii „Dzielimy się wygraną EuroJackpot”

Poniższe warunki mają zastosowanie do uczestnictwa kampanii „Dzielimy się wygraną EuroJackpot” na profilu Facebook Twoje Radio. (https://www.facebook.com/radiostargard/). Poprzez udział kampanii, uczestnik zgadza się na poniższe warunki:

 1. Kampania nie jest organizowana przez Facebook i nie jest w żaden sposób sponsorowana, ani wspierana przez Facebook.
 2. Organizatorem kampanii jest firma Prosperic, reprezentowana przez Jacka Dziakowicza, z adresem Strachocin 25, 73-110 Stargard.
 3. W kampanii mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające obywatelstwo polskie.
 4. Kupon Euro Jackpot o numerze 0282-010451971-172024 został zawarty w dniu 24.06.2019 r. o godz. 09:37:43 w kolekturze 15005965 na losowanie w dniu 28.06.2019 o godz. 20:00.
 5. Pieniądze z ewentualnej głównej wygranej I stopnia w/w kuponu będą wypłacone w równych częściach pomiędzy wszystkie osoby, które napiszą komentarz pod postem „Dzielimy się wygraną Euro Jackpot” opublikowanym na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/radiostargard
 6. Ewentualna kwota pieniędzy zostanie przekazana na rachunki bankowe uczestników kampanii.
 7. Jeżeli kwota pieniędzy przekroczy wymagany prawem próg, uczestnik kampanii zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
 8. Udział w kampanii zakończy się 28.06.2019 o godz. 20:00.
 9. W kampanii nie mogą brać udziału pracownicy firmy Prosperic, ani jej współpracownicy. Zakaz dotyczy również członków ich rodzin.
 10. Firma Prosperic jest uprawniona do wykluczenia uczestników naruszających w/w warunki lub ma podejrzenia manipulacji w kampanii.
 11. Uczestnicy nie mają prawa do roszczeń wynikających z nieprzestrzegania powyższych warunków.
 12. Roszczenie do nagrody nie może być przenoszone na inne osoby.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem zwycięstwa w kampanii.
 14. Propseric wypłaci pieniądze wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie w/w warunki.
 15. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Stargard dn. 24 czerwca 2019 r.