Podatek zerowy dla młodych. Co powinien zrobić młody podatnik?

Ci zarabiający minimalną krajową zyskać mają nawet 130 złotych miesięcznie. Młody pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia. Wtedy dodatkowe pieniądze trafią na jego konto w następnym miesiącu.

– Przepisy o uldze obowiązują od 1 sierpnia. Pracodawca nie ma obowiązku odliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia z tego podatku – mówi Anna Tatoń z Urzędu Skarbowego w Stargardzie.

Co jeżeli takiego oświadczenia pracownik nie złoży? Wtedy dodatkowe środki trafią w przyszłym roku wraz ze zwrotem podatku.

– Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu tego zwolnienia otrzymają w przyszłym roku po złożeniu zeznania rocznego za 2019 rok – dodaje Anna Tatoń.

Ulgą objęte są przychody do wysokości 85 tysięcy złotych rocznie. W przypadku 2019 roku, limit zwolnienia będzie wynosił ponad 35 tysięcy. To dlatego, ze obowiązuje ona dopiero od sierpnia. Jeżeli pracownik przekroczy ten limit, podatek dochodowy naliczany będzie jedynie od nadwyżki.