Placówka w Dębnie z dotacją na nowy sprzęt kuchenny

80 tys. zł dofinansowania dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie. To środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zakup profesjonalnych sprzętów do kuchni. – Takie inwestycje cieszą najbardziej – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Obecnie w placówce w Dębnie przebywa 42 dzieci z całej Polski, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, dzieci pokrzywdzone przez los, a nawet przez swoich bliskich. RPOT zapewnia im całodobową opiekę i wychowanie, prowadzi wysoce wyspecjalizowaną rehabilitację i działania terapeutyczne, świadczenia zdrowotne oraz zaspokaja niezbędne potrzeby w zakresie kształcenia, wychowania i bezpieczeństwa swoich podopiecznych.

W tym roku placówka ze środków budżetu województwa otrzyma 80 tys. zł dofinansowania na niezbędne inwestycje podwyższające standard obiektu.

Takie inwestycje cieszą najbardziej. Dzięki przyznanej dotacji Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie będzie miała nowe, profesjonalne zaplecze kuchenne. Zakupi profesjonalny sprzęt, m.in. lodówki czy kuchnie. To naprawdę niezbędne działanie  – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Marszałek Olgierd Geblewicz spotkał się z dyrekcją placówki w ubiegłym tygodniu. Podpisano umowę dotacyjną, ale też rozmawiano o funkcjonowaniu na co dzień. Dzieci natomiast miały dla pana marszałka miłą niespodziankę. Specjalnie, z okazji wizyty, wykonały okolicznościowy obrazek z przysmakami, które powstaną już w nowej  kuchni. Na pracy umieszczono napis „RPOT w Dębnie – Dziękujemy”.

To nie pierwsza dotacja dla placówki w Dębnie. Ze środków budżetu województwa zakupiono do tej pory sprzęt do stworzenia właściwego zaplecza sanitarno-higienicznego (przemysłowe pralki, suszarki, prasowalnicę, itp.). Natomiast w czasie pandemii wsparcie zostało udzielone na zakup najpotrzebniejszego sprzętu do nauki zdalnej. W 2021 r. dofinansowanie placówka wykorzystała  m.in. na doposażenie pokoi dziecięcych – zakupiono nowe łóżka, meble, dywany czy pościel.

RPOT w Dębnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego, działającą formie jednostki budżetowej. Przeznaczona jest dla dzieci do 18 roku życia.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego powierzył 24 czerwca 2014 r. Powiatowi Myśliborskiemu zadanie publiczne w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie.

 

Fot: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego