PKP podsumowuje akcję ‘Październik miesiącem edukacji’!

We współpracy z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei w szkołach całej Polski odbyły się prelekcje. Tematem było bezpieczeństwo na obszarach kolejowych. Prelekcje w szkołach, materiały edukacyjne, gry, zabawy i filmy – wszystko by dzieci i młodzież były bezpieczne, przechodząc przez tory i na terenach kolejowych. Z różnych form informacji skorzystało ponad 22 tysiące uczniów. Na spotkaniach dzieci poznały znaki, uczyły się zasad przekraczania przejść i przejazdów kolejowo-drogowych. Koordynatorzy akcji wzbogacali spotkania filmami, grami, zabawami i konkursami. Uczniowie dowiedzieli się także o tym, jak można powiadamiać o niebezpiecznych sytuacjach wykorzystując informacje z żółtych naklejek PLK, umieszczonych na przejazdach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regularnie prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa. Od początku roku w ramach kampanii ‘Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!”, którego częścią składową jest akcja ‘Październik miesiącem edukacji’, przeprowadzono ponad 900 spotkań z 38 tysiącami uczniów.