Piotr Krzystek zdradził nazwiska zastępców

Niespodzianek nie było. – Jedyną nową w kolegium Krzystka będzie Anna Szotkowska – mówi rzecznik prezydenta Łukasz Kolasa.

Podział obowiązków wśród zastępców:

·        Krzysztof Soska – sfera społeczna, ze szczególnym naciskiem na  integrację oferty dla seniorów, odpowiadanie na potrzeby rodzin, edukacja, kultura, turystyka i sport.

·        Michał Przepiera – nowa organizacja i integracja inwestycji, w tym powołanie spółki inwestycyjnej dla obsługi kluczowych projektów.

·        Daniel Wacinkiewicz – ład przestrzenny, rewitalizacja, projekt „Łasztownia- nowe serce miasta” oraz relacje z mieszkańcami.

·        Anna Szotkowska – dalsza integracja oferty mieszkaniowej i poprawa wykorzystania zasobu mieszkaniowego miasta,  a także poprawa jakości utrzymania miasta.

Przed tygodniem z funkcji zastępcy prezydenta zrezygnował Marcin Pawlicki. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości zrobił to po zawiązaniu koalicji pomiędzy Bezpartyjnymi Piotra Krzystka i Koalicją Obywatelską w szczecińskiej Radzie Miasta.