Pamiętajmy o postawieniu czterech krzyżyków

Sposób wybierania radnych gminnych jest uzależniony od wielkości danej gminy –  Głosowanie większościowe jest w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, a inne w gminach powyżej – mówi Marian Ludkiewicz, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.

Każdy obywatel uprawniony do głosowania oddaje tylko jeden głos na kandydata do poszczególnych organów samorządowych i jeden na włodarza miasta czy gminy. Z tą różnicą, że w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców wybieramy najpierw listę wyborczą, a potem kandydata.

Jeżeli zakreślimy więcej niż jednego kandydata, głos będzie nieważny.