Oznakowanie nowego ronda – czy jest ono prawidłowe?

To dlatego, że na zewnętrznym pasie, który służy do skrętu w ulicę 11 listopada i Bema namalowana jest tylko jedna strzałka w prawo.  – Konsultacje wykazały, że znaki są prawidłowe. Jednocześnie wyjaśniono zgłaszającemu, że znak poziomy „strzałka w prawo” nie jest nakazem zjazdu w prawo, tylko oznacza, że z tego pasa należy skręcić w prawo – nie wskazując w którą drogę – czy w pierwszą czy w drugą – wyjaśnia komendant Straży Miejskiej, Wiesław Dubij.

Zarządca drogi rozważa jednak ustawienie w tym miejscu znaku z 'podwójną strzałką w prawo’. Podobna zastosowana jest po drugiej stronie wiaduktu, w rejonie skrętu z ulicy Szczecińskiej w Dworcową i drogę prowadząca do dworca PKP.