Opieka psychologiczna dla młodych mieszkańców Koszalina

Profesjonalną opiekę psychologiczną zapewnioną mają dzieci i młodzież z koszalińskich przedszkoli i szkół.

Gwarantuje to porozumienie, które podpisali prezydent Piotr Jedliński oraz Ewa Przybyła – Ożóg z ośrodka zdrowia Monada.

Psychiatrzy i psychoterapeuci będą po zgłoszeniu takiej potrzeby odwiedzać placówki oświatowe, diagnozować problemy i, jeśli okaże się to niezbędne, kierować młodych ludzi na specjalistyczne badania. A problemów wśród dzieci, jak podkreśla Ewa Przybyła – Ożóg, stale przybywa.

 

Za wykonane przez pracowników Monady usługi miasto płacić nie musi.

Obraz Shiva Reddy z Pixabay