Ogrzewanie w Stargardzie pójdzie w górę. Znamy powód

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie poinformowało, że nie otrzyma rekompensaty za obniżenie cen ciepła dla mieszkańców. A to oznacza podwyżki.

Brak wypłaty rekompensaty skutkować będzie niestety wzrostem cen za energię cieplną dla mieszkańców Stargardu. Podjęte od kilku tygodni działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jak również  starania Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, o zmianę obecnej interpretacji i  przekonania Zarządcy Rozliczeń S.A. do naliczenia rekompensaty nie wpłynęły jak dotychczas na zmianę jego stanowiska.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie zmuszone jest od dnia 1 grudnia 2022 r. stosować  ceny i stawki opłat  określone w taryfie dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bez rekompensaty.

Spółka zapewnia, że gdyby udało się doprowadzić do zmiany niekorzystnej interpretacji stanu prawnego to dokonane zostaną stosowne korekty wystawionych faktur.