Odbiór choinek w Stargardzie

W dniach od 11 do 15 stycznia 2021 r. oraz od 8 do 12 lutego 2021 r. będą odbierane od mieszkańców miasta poświąteczne drzewka choinkowe.

Drzewka nie należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. W  przypadku braku możliwości przekazania poświątecznych drzewek choinkowych w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość przekazania ich do Ekopunktu zlokalizowanego przy ul. Bogusława IV 15.

Przypominamy o konieczności zapisów telefonicznych w celu umówienia do Ekopunktu: 91 577-01-69, 519-546-990.