Od poniedziałku duże zmiany w parkowaniu w Szczecinie

1 lutego zmieniają zasady parkowania w Strefie Zamieszkania Stare Miasto i na czterech nowych płatnych parkingach niestrzeżonych w Szczecinie.

Strefa Zamieszkania Stare Miasto (SZSM) obejmuje ulice: ul. Łaziebną i Mariacką, część ul. Tkackiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Grodzkiej, część ul. Staromłyńskiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ulicami: ul. Koński Kierat i ul. Łaziebną, część ul. Koński Kierat na odcinku od ul. Mariackiej do ul. Farnej, część ul. Staromiejskiej na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Wyszyńskiego.

Ulice te uchwałą Rady Miasta z 22 września 2020 roku od 1 stycznia nie mają statusu dróg publicznych, a tym samym przestały być częścią Strefy Płatnego Parkowania. To umożliwiło przyjęcie innych niż w SPP zasad parkowania.

Od 1 lutego postój na tym obszarze będzie płatny w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze:

za pierwsze rozpoczęte 15 minut – 1,50 zł,

za każde kolejne 5 minut – 0,50 zł.

Opłaty będzie można wnosić w parkomatach albo  za pomocą płatności mobilnych.

Mieszkańcy Strefy Zamieszkania Stare Miasto są uprawnieni do opłaty zryczałtowanej w wysokości 180 zł (za sześć miesięcy), 360 zł (za rok).

Regulamin Strefy Zamieszkania Stare Miasto przewiduje opłatę dodatkową 200 zł (naliczane co 24 godziny aż do opuszczenia przez pojazd SZSM) za brak ważnego biletu parkingowego oraz za zaparkowanie poza miejscami wyznaczonymi.

Celem Strefy Zamieszkania Stare Miasto jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej do eksponowania walorów historycznych Starego Miasta, wygodnej i bezpiecznej dla pieszych, a także dostosowanej do potrzeb mieszkańców i biznesu lokalnego. Dzięki przyjętym rozwiązaniom  możliwe jest wyznaczenie miejsc do parkowania dla mieszkańców, przedsiębiorców, klientów usług i innych osób korzystających z przestrzeni Starego Miasta.

Postulat zwiększenia rotacyjności miejsc postojowych poprzez podniesienie opłaty za postój postulowali mieszkańcy i przedsiębiorcy w czasie tzw. prototypowania.

Cztery nowe płatne parkingi niestrzeżone

Radni Szczecina w ub.r. podczas sesji wrześniowej przegłosowali także uchwałę o utworzeniu z dniem 1 lutego 2021 czterech nowych płatnych parkingów niestrzeżonych (PPN):

  • pod Trasą Zamkową
  • przy ul. Czarnieckiego
  • przy ul. Ogińskiego
  • przy ul. Szymanowskiego

Foto: NIOL