Obwodnica Wałcza z decyzją środowiskową

W 2020 r. oddano do użytku 18. km. obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Cały czas przez miasto przebiega jednak droga krajowa nr 22. Dla drogowego obejścia Wałcza wydano właśnie decyzję środowiskową. Dopiero budowa trasy obwodowej w ciągu DK22 pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta.

Obecnie uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Będzie to droga jednojezdniowa o długości 12,7 km. Mamy określony przebieg drogi, następnie w tym korytarzu wybranym w decyzji środowiskowej będą prowadzone dalsze prace przygotowawcze związane z badaniami podłoża, bardziej szczegółową dokumentacją koncepcyjną i potem, kolejny etap to już realizacja. To jest inwestycja z rządowego programu budowy stu obwodnic – mówi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA

Nowy odcinek obwodnicy Wałcza zacznie się na południe od miejscowości Strączno. W planie jest również budowa nowego węzła na obwodnicy S10, do którego włączona zostanie trasa w ciągu DK22.