O roli centrów usług społecznych

Centra usług społecznych, bo o nich mowa mają mieć szeroką formułę – od pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom, po pośrednictwo pracy. Ich zadania zależeć będą od potrzeb gminy – mówiła podczas dzisiejszej konferencji w Barzkowicach – szefowa kancelarii prezydenta RP – Halina Szymańska.

Z założenia projektu ustawy, gminy nie będą zobligowane do tworzenia tego typu placówek. Centra usług społecznych będą tworzone w wyniku przekształcenia ośrodków pomocy społecznej lub będą jedną z komórek mopsów i gopsów.