O powodach startu do Sejmiku Województwa

Do wysłuchania rozmowy zapraszamy tuż po wiadomościach o 8:00.