Nowy tomograf dla szpitala w Stargardzie. Będzie też nowy sprzęt diagnostyczny

Popłynie strumień pieniędzy na szpitalne oddziały ratunkowe w woj. zachodniopomorskim. Ekstra pieniędzy trafią między innymi do Koszalina, Stargardu czy Szczecinka. W Stargardzie zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt.

– W ramach tego projektu uda się zakupić niezbędny sprzęt. Lista jest długa. Co ważne, pomysłodawca tego konkursu zauważył też potrzeby poradni przyszpitalnych. W ramach projektu zostanie zakupiony nowy tomograf i urządzenia diagnostyczne – mówi Krzysztof Kowalczyk, dyrektor szpitala.

Środki z Funduszu Medycznego w dużej mierze przeznaczone będą na nowoczesną i łatwą w użytkowaniu aparaturę. Trafią także na sprzęt przyspieszający diagnostykę, która skróci powrót do zdrowia, a często uratuje życie”.

– Dzięki dobremu przygotowaniu wniosku do Stargardu trafi ponad 13 mln złotych. Kwota zostanie przeznaczona głownie na tomograf oraz doposażenie SOR-u – mówi poseł Michał Jach.

Do konkursu przystąpiło 207 wnioskodawców, z czego wybrano 152 projekty.

– Dofinansowanie jest historyczne. Wniosek znalazł się na liście rankingowej i to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok. aby szpital i SOR zmienił swoje oblicze i był bardziej zaawansowany technologicznie – mówi Iwona Wiśniewska, starosta stargardzki.

Nowy sprzęt ma trafić do szpitali do końca 2025 roku.