Nowa kurator oświaty w Zachodniopomorskim

Wojewoda Zbigniew Bogucki wręczył powołanie na stanowisko Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie pani Katarzynie Koszewskiej.

 

Pani Katarzyna Koszewska ma wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat funkcjonowania zachodniopomorskiego systemu edukacji – pełniła już funkcję wicekuratora oświaty. Wierzę, że będzie sprawnie realizowała w moim imieniu zadania w zakresie polityki oświatowej rządu.  Wojewoda jednocześnie zachęcił do współpracy wszystkie podmioty i organizacje pozarządowe, którym leży na sercu dobro polskiej edukacji. – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki.

Województwo zachodniopomorskie potrzebuje realizacji długofalowej strategii związanej z podnoszeniem jakości kształcenia, wychowania i opieki. Nowa kurator wskazała również najbliższy cel, jakim jest przygotowanie dyrektorów szkół i nauczycieli do nowej formuły egzaminu maturalnego. – powiedziała Zachodniopomorska Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska.

Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłoniła komisja konkursowa powołana przez wojewodę zachodniopomorskiego. Na wniosek wojewody Zbigniewa Boguckiego Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 19 grudnia powołał Katarzynę Koszewską na stanowisko Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

 

Pani Katarzyna Koszewska ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Humanistycznym, na kierunku: Filologia Polska w zakresie nauczania języka polskiego oraz studia podyplomowe w zakresie: Menadżerów Oświaty – Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego, była dyrektorem Gimnazjum Nr 26 w Szczecinie oraz wicedyrektorem ds. dydaktycznych w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie. W latach 2006 – 2008 piastowała stanowisko Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty. Pracowała też jako konsultant metodyczny w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. W latach 2016 – 2021 zajmowała stanowisko dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie. Obecnie pracuje w Komendzie Głównej OHP jako zastępca dyrektora Biura Edukacji i Zatrudnienia.