Niemal 43 tys. cudzoziemców zgłoszonych w ZUS w Zachodniopomorskim

Na koniec marca tego roku w Zachodniopomorskim było ponad 42,7 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w ZUS. To więcej niż na koniec 2021 roku.
W grudniu 2021 r. pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS w województwie zachodniopomorskim było nieznacznie powyżej 40 tysięcy. Na koniec marca natomiast zarejestrowanych obcokrajowców było niemal 43 tysiące. Na terenie szczecińskiego ZUS ponad 33,6 tys. i prawie 9,1 tys. w Koszalinie.
W naszym regionie najliczniejszą grupą cudzoziemców zgłoszonych w ZUS wciąż są obywatele Ukrainy. Na koniec marca było ich ponad 32,5 tys. (w Szczecinie przeszło 25,6 tys., w Koszalinie niemal 7 tys.). To wzrost w stosunku do 30,7 tys. Ukraińców zgłoszonych w grudniu ubiegłego roku.
Foto: Wojciech Basałygo