Niedogrzane szkoły, braki nauczycieli i dopłaty do pensji – subwencja oświatowa jest coraz mniejsza

Niedogrzane szkoły, brak nauczycieli i podręcznik „Historia i Teraźniejszość” były tematem dzisiejszej konferencji prasowej zwołanej przez szczecińskich radnych Koalicji Obywatelskiej. O niewystarczających subwencjach oświatowych mówił radny Paweł Bartnik.

Każda szkoła w Polsce jest finansowana poprzez subwencję oświatową. Ta subwencja niestety z roku na rok jest coraz mniejsza. W tym sensie coraz mniejsza, że nie starcza na utrzymanie szkół. Po pierwsze – nie starcza na pensje dla nauczycieli, a do tych pensji Miasto Szczecin i inne miasta, gminy w Polsce muszą się dokładać. Nie starcza również oczywiście na utrzymanie bazy lokalowej, której trzeba w stu procentach dopłacać.

W jaki sposób szkoły mogą prowadzić lekcje Historii i Teraźniejszości, nie opierając się na publikacji profesora Wojciecha Roszkowskiego, tłumaczyła radna Urszula Pańka.

Bardzo ważne jest, żeby z podstawy rozpisać sobie tematy lekcji i do nich szukać materiałów. Szukaniem materiałów może zająć się między innymi bibliotekarz pedagogiczny, który przygotowuje dla nauczycieli zestawy bibliograficzne i na ich podstawie można prowadzić zajęcia tak, żeby były one obiektywne – by były informacją, a nie komentarzem. Podręcznik ma  podawać informacje.

Radni odnieśli się również do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Nowe przepisy określają minimalną granicę wieku odpowiedzialności za zachowanie naruszające porządek prawny lub stanowiące przejawy demoralizacji na poziomie 10 lat.