Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Do wygrania okolicznościowe monety NBP

1 marca obchodzimy  Narodowy  Dzień   Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zapraszamy słuchaczy Twojego Radia do zapoznania się z postaciami żołnierzy  uhonorowanych przez NBP monetami w ramach serii  „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”.

Z tej okazji mamy dla słuchaczy Twojego Radia do wygrania 3 monety z tej serii w tym ostatnią, która ukazała się w lutym br.

  1. „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” Kazimierz Kamieński ps. „Huzar”
  2. „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”
  3. „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” Henryk Glapiński   ps. „Klinga”

Konkurs 1 „Huzar”

Pierwszą z prezentowanych postaci jest  Kazimierz Kamieński ps. „Huzar” upamiętniony monetą NBP o nominale 10 zł , która ukazała się 18 lutego 2021 r.

Na jej rewersie przedstawiono portret Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” oraz – z lewej strony – wizerunek Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), a z prawej – biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej i napisem: „Zachowali się jak trzeba” oraz datą: 1919–1953.

Awers wszystkich monet z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” jest podobny – przedstawia rozerwane kraty więzienne, godło RP, nominał oraz rok emisji.

Kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar” (1919–1953) był oficerem rezerwy Wojska Polskiego II RP, żołnierzem Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywatelskiej i Zrzeszenia WIN. Ostatni dowódca 6. Brygady Wileńskiej  to  jeden z najdłużej walczących żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego,

Po wojnie zorganizował świetnie uzbrojony i w pełni umundurowany oddział partyzancki. Działalność oddziału obejmowała teren od Ostrowi Mazowieckiej, Wysokiego Mazowieckiego i Łap, po Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Białą Podlaską, Łosice i Sokołów Podlaski. Ogółem przez oddział przewinęło się ok. 120 osób, ale nigdy nie liczył on w jednym momencie więcej niż 50 partyzantów. Patrole prowadziły akcje ekspropriacyjne i likwidacyjne wobec UB, MO i NKWD, stoczyły kilka bitew i potyczek, ale także zwalczały pospolity bandytyzm – informuje w folderze numizmatycznym Tadeusz Płużański.

W 1952 r. Kazimierz Kamieński został aresztowany w wyniku prowokacji ubeckiej. W 2007 r. kpt. Kazimierz Kamieński pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Moneta upamiętniająca Kazimierza Kamieńskiego jest dwunastym tematem w serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”, której emisję Narodowy Bank Polski rozpoczął w 2017 r. Seria jest poświęcona pamięci żołnierzy walczących w polskim podziemiu niepodległościowym, antysowieckim i antykomunistycznym.

Więcej na stronie www.nbp.pl/monety  oraz w folderze numizmatycznym „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Kazimierz Kamieński Huzar”

Pytanie konkursowe: w którym roku i gdzie został zamordowany „Huzar”  – gdzie wykonano  wyrok śmierci?

Wygrywa pierwsza osoba, która w dniu 1 marca 2021 roku po godzinie 7.00 prześle pod numer 7248 smsa o treści WYGRANA a potem wpisze prawidłową odpowiedź i odbierze do godziny 8.00 telefon od prowadzącego program w Twoim Radiu. Koszt smsa 2,46 z VAT

Konkurs 2 „Zagończyk”

Drugą  z prezentowanych postaci jest   Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”.  upamiętniony monetą NBP o nominale 10 zł , która ukazała się 22 listopada 2017 roku. Od stycznia 1944 r. żołnierz Wileńskich Brygad Armii Krajowej: 3 brygady por. Gracjana Fróga, ps. „Szczerbiec”, 5 – mjra Zygmunta Szendzielarza, ps. „Łupaszka” (zastępca dowódcy plutonu), i 4 – ppor. Longina Wojciechowskiego „Ronina” (dowódca kompanii). Awansowany do stopnia podporucznika, dwukrotnie ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych. W lipcu 1944 r., po rozbrojeniu oddziału przez Sowietów, internowany w Kałudze.

W kwietniu 1945 r. udało mu się uciec i powrócić do Wilna, skąd pół roku później repatriował się do Polski. Na przełomie 1945/1946 nawiązał kontakt

z mjrem Szendzielarzem, który odtwarzał na Pomorzu 5 Wileńską Brygadę AK. Został dowódcą pięcioosobowego samodzielnego patrolu bojowo-dywersyjnego

na okręg gdańsko-olsztyński, którego zadaniem było zdobywanie środków na działalność organizacyjną,a także przeprowadzanie akcji propagandowych.   28 sierpnia 1946 r. o godz. 6.15 zamordowany w piwnicy gdańskiego więzienia przy ul. Kurkowej, razem z sanitariuszką 5 Wileńskiej Brygady AK, Danutą Siedzikówną, ps. „Inka”. Przed śmiercią oboje zdążyli krzyknąć: „Niech żyje Polska!”.

Moneta upamiętniająca  „Zagończyka”  jest jednym z  tematów  w serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”, której emisję Narodowy Bank Polski rozpoczął w 2017 r. Seria jest poświęcona pamięci żołnierzy walczących w polskim podziemiu niepodległościowym, antysowieckim i antykomunistycznym.

Więcej na stronie www.nbp.pl/monety  oraz w folderze numizmatycznym „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” – Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”

Pytanie konkursowe: ile monet  do do tej pory ukazało się w ramach serii NBP „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” ?

Wygrywa pierwsza osoba, która w dniu 1 marca 2021 roku po godzinie 12.00 prześle pod numer 7248 smsa o treści WYGRANA a potem wpisze prawidłową odpowiedź i odbierze telefon do godziny 13.00 od prowadzącego program w Twoim Radiu. Koszt smsa 2,46 z VAT

 

Konkurs 3 „Klinga”

Trzecią  z prezentowanych postaci jest Henryk Glapiński   ps. „Klinga”    upamiętniony monetą NBP o nominale 10 zł , która ukazała się  5 grudnia 2017 roku.

We wrześniu 1939 r. awansowany do stopnia podporucznika. Od października 1939 r. do maja 1940 r. przebywał we Lwowie, po czym wrócił do Radomska. Na przełomie 1941/42 r. wstąpił do Armii Krajowej, zostając dowódcą plutonu. W drugiej połowie 1942 r. Glapińskiego mianowano szefem „Ośrodka nr 1” AK miasta Radomska, a pod koniec czerwca 1944 r. zastępcą komendanta miejscowego AK. Aresztowany przez gestapo w lipcu 1944 r. został wywieziony do niemieckiego  obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W maju 1945 r. powrócił do Radomska. Nie uznał sowieckiej okupacji Polski za wyzwolenie. W lutym 1946 r. wstąpił do jednej z największych antykomunistycznych organizacji – Konspiracyjnego Wojska Polskiego (krypt. „Lasy”, „Bory”) – przyjmując pseudonim „Klinga”.

Na początku marca 1946 r. został powołany na dowódcę Komendy Powiatowej KWP, krypt. „Motor” (powiat Radomsko), a w połowie marca 1946 r. komendant główny KWP Stanisław Sojczyński „Warszyc” mianował go swoim adiutantem.

W kwietniu Glapiński został dowódcą oddziału partyzanckiego Służby Ochrony Społeczeństwa „Motor”, działającego na terenie powiatu radomszczańskiego i częstochowskiego. Odpowiadał za działania zbrojne o charakterze specjalnym. Przeprowadził m.in. ataki na posterunki MO w Silniczce i Kobielach Wielkich, zdobywając na okupancie kilkadziesiąt sztuk broni. W połowie maja 1946 r. z rozkazu Stanisława Sojczyńskiego odtworzył oddział partyzancki Służby Ochrony

Społeczeństwa (w liczbie 30 osób), który otrzymał nowy kryptonim „Warszawa”.

Pytanie konkursowe: kiedy został złapany Klinga?

Wygrywa pierwsza osoba, która w dniu 1 marca 2021 roku po godzinie 16.00 prześle pod numer 7248 smsa o treści WYGRANA a potem wpisze prawidłową odpowiedź i odbierze do godziny 17.00 telefon od prowadzącego program w Twoim Radiu. Koszt smsa 2,46 z VAT.