Najlepsze sołeckie pomysły zostaną nagrodzone

– Otrzymane w konkursie środki będą mogły zostać wykorzystane np. na miejsca aktywności sportowej, place zabaw, ścieżki spacerowe czy też modernizację świetlic. Zwiększy się również bezpieczeństwo lokalnych społeczności dzięki utworzeniu ścieżek, dróg rowerowych czy wiat przystankowych – mówi Małgorzata Muszyńska z Urzędu Marszałkowskiego.

Celem konkursu 'Granty sołeckie’ jest wyróżnienie gmin i sołectw podejmujących inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, w tym m.in. podnoszenie poziomu bezpieczeństwa czy realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, sportowych czy turystycznych. Urząd Marszałkowski czeka na wnioski do 28 lutego.