Najlepsi uczniowie z marszałkowskimi stypendiami

Trzydziestu studentów, rozpoczynających naukę w zachodniopomorskich uczelniach, otrzyma marszałkowskie stypendium. To nagroda za wysoką średnią ocen, dobre wyniki maturalne oraz osiągnięcia w olimpiadach.

 – Już po raz szósty przyznajemy stypendia dla najlepszych absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych, rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach. Cieszę się, że Ci młodzi, zdolni ludzie na dalszy rozwój wybrali właśnie Pomorze Zachodnie. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę wielu sukcesów oraz wytrwałości w realizacji planów – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

 Stypendium obejmuje 30 osób – absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy zostali wybrani przez pryzmat kryteriów osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, średnich ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz średniego wyniku egzaminu maturalnego. 600 zł wsparcia wypłacane będzie od października co miesiąc przez okres 1 roku akademickiego z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

O przyznanie stypendium mogli starać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie min. 80% z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Dodatkowe punkty otrzymali także zwycięzcy, laureaci czy finaliści olimpiad.

Stypendyści rozpoczną naukę na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, Politechnice Morskiej w Szczecinie, Politechnice Koszalińskiej, Akademii Sztuki w Szczecinie,  Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym  w Szczecinie oraz na Uniwersytecie Szczecińskim.

Wręczenie listów gratulacyjnych studentom odbędzie się podczas uroczystych inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na poszczególnych uczelniach.