Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina – trwa zgłaszanie kandydatów

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina – wyróżnienie przyznawane od 1991 roku szczecińskim twórcom i animatorom kultury za wybitne osiągnięcia na niwie artystycznej. Pierwsza edycja wręczenia nagród odbyła się w 1992 roku. W tym roku, nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w 2020 roku, za całokształt działalności artystycznej kandydata oraz za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury. Nagroda ma formę pieniężną. Wysokość w dwóch pierwszych kategoriach wynosi 40 000 zł, w trzeciej 10.000 zł.

Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin mogą otrzymać twórcy i artyści związani ze Szczecinem. Dotychczas nagroda przyznawana była w dwóch kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne oraz za całokształt działalności artystycznej danego kandydata. Jednak w tym roku ten katalog został powiększony o dodatkową kategorię. Nowością jest możliwość otrzymania nagrody artystycznej za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury – mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta

Kandydatów można zgłaszać do 20 maja 2021 roku.

Foto: Centrum Informacji Miasta