Na ile potrafiliśmy  potrafiliśmy wykorzystać wybory w 1989 roku?

 

Nasze zaproszenie do udziału w programie przyjęli następujący goście:

Mieczysław Ustasiak, działacz opozycji, senator pierwszej kadencji,

Waldemar Gil, ówczesny przewodniczący miejskiego Komitetu Obywatelskiego,

Edward Radziewicz, uczestnik rozmów Okrągłego Stołu ze Szczecina,

oraz panowie: Jan Kozłowski, Roman Kierys, Józef Stachowiak, ówcześni działacze NSZZ Solidarność ze Stargardu.

Negocjacje przy okrągłym stole rozpoczęły się 6 lutego i potrwały do  5 kwietnia 1989 roku. Wzięło w nich udział 717 osób, w tym obserwatorzy i eksperci.

Audycja do odsłuchania tutaj: