Na czym polega relokacja uchodźców?

Na terenie naszego województwa istnieje duża ilość miejsc, które są zgłoszone przez samorządy jako miejsca do relokacji. Na czym polega ten proces? Czy liczba uchodźców z Ukrainy cały czas wzrasta, czy może zaczyna maleć? Na te tematy rozmawialiśmy z naszym gościem Rozmowy Dnia, Justyną Łyjak – pełnomocnikiem wojewody zachodniopomorskiego ds. pomocy humanitarnej.

Jak się okazuje, że chcemy te osoby relokować, to te osoby zaczynają się same organizować, bo na przykład już się zaaklimatyzowały na danym terenie. Okazuje się, że spośród grupy, które chcemy relokować i same wstępnie zadeklarowały relokację, część tych osób w ogóle nie wsiada do autokaru.

– Mówi nasz gość.

Posłuchaj Rozmowy Dnia: