Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: Zdalnie pracują z trudną młodzieżą

Pandemia to trudny czas dla uczniów w całym kraju. Brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem jest szczególnie dotkliwy w przypadku uczniów Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie.

– Nasi wychowankowie potrzebują specjalnej opieki. Mówimy o uczniach, którzy są zagrożeni niedostosowaniem społecznym, więc tutaj zależy nam na tym, aby ten kontakt z rówieśnikami i nauczycielami był także w świecie realnym  – mówi Marta Siwak Dyrektor Placówki.

 

Szkoła szybko dostosowała się jednak do nowej rzeczywistości.

– Mogę stanowczo powiedzieć, że pracujemy i radzimy sobie dobrze. Nauczyciele i wychowawcy pracują zdalnie i są w stałym kontakcie z uczniami i ich rodzicami. W tej trudnej sytuacji musimy sobie radzić, natomiast bardzo ważne jest to, że każdy uczeń może skorzystać z pomocy pedagoga czy psychologa, gdy pojawi się problem – dodaje Marta Siwak.

 

Do stargardzkiej placówki przyjmowani są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

foto: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii