Młodzi chcą działać w polityce!

W obecnej kadencji znalazło się 35 członków. To przedstawiciele rad młodzieżowych z miast, organizacji pozarządowych, organizacji studenckich i szkół ponadpodstawowych.

– Było to spotkanie organizacyjne na temat przedstawienia planu pracy, a także zapoznanie się z innymi członkami. Głównymi naszymi zadaniami jest słuchanie młodych osób z organizacji przez które zostaliśmy wytypowaliśmy. Dodatkowym zadaniem jest opiniowanie projektów – mówi Jakub Dziakowicz reprezentujący w Radzie Młodzieżowej I liceum Ogólnokształcące w Stargardzie.

Rada jest głosem młodych w województwie zachodniopomorskim. W jej kompetencjach znajduje się między innymi możliwość zgłaszania pomysłów i opiniowanie decyzji podejmowanych w Sejmiku Wojewódzkim.