Ministrowie ds. środowiska Polski i Niemiec dyskutowali o współpracy i polepszeniu wymiany informacji

W niedzielę (14.08) w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie ministrów z Polski i Niemiec odpowiedzialnych za kwestie związane ze środowiskiem.
Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa podczas zorganizowanej konferencji prasowej mówiła, że podstawowym celem jest zniwelowanie potencjalnych skutków związanych z zatruciem Odry.

Prowadzimy prace nad jak najszybszą identyfikacją przyczyny i źródła potencjalnego skażenia. Od początku identyfikacji zagrożenia regularne pobierane są próbki wody i badane, na dzisiaj jest to już ponad 150 próbek. Wszystkie laboratoria pracują 24 godziny na dobę. Dodatkowo podjęliśmy dzisiaj decyzję, że część próbek wyślemy jeszcze do badania, do innych zagranicznych laboratoriów. Na dzisiaj, żadne z tych badań nie potwierdziło obecności substancji toksycznych Mamy zakończone badania ryb w kierunku obecności rtęci i metali ciężkich. Zarówno rtęci i metali ciężkich w pobranych próbkach nie stwierdzono – poinformowała Anna Moskwa

Steffi Lemke, Federalna Minister Środowiska mówiła o tym, jak ważna jest wymiana informacji między sąsiadującymi państwami.

Po pierwsze, chodzi o to, by zminimalizować szkody wynikłe z tej katastrofy i zapobiec dalszym szkodom. Po drugie, chodzi o polepszenie wymiany informacji. Po trzecie chodzi o zidentyfikowanie sprawcy – podkreślała Steffi Lemke

Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk zadeklarował pomoc stronie niemieckiej w niwelowaniu skutków katastrofy.

Strona niemiecka już od jutra będzie także instalowała zapory na zachodnim odcinku Odry. Odpowiemy pozytywnie na prośbę strony niemieckiej. Dostarczymy tyle zapór, jakimi dysponuje Państwowa Straż Pożarna, aby wesprzeć stronę niemiecką w budowaniu tych zapór i to w bardzo krótkim czasie. Na pewno na tę prośbę, odpowiemy pozytywnie – poinformował Andrzej Adamczyk

Axel Vogel, Minister Rolnictwa, Klimatu i Środowiska Kraju Związkowego Brandenburgia zaprzeczył, że polskiej stronie podał informacje o wysokim stężeniu rtęci w Odrze.

Taka wypowiedź nie jest mi znana. Powiedzieliśmy tylko, że odczyn PH jest bardzo wysoki i nie możemy  wyjaśnić dlaczego, to wszystko – tłumaczył Axel Vogel

Przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego demonstrowała grupa aktywistów, domagająca się dymisji rządu w związku z zaniedbaniami i opieszałością służb odpowiedzialnych za środowisko naturalne.
Posłanka Nowej Lewicy, Katarzyna Kotula w krótkim briefingu na schodach Urzędu Wojewódzkiego, upominała się o wsparcie dla poszkodowanych katastrofą ekologiczna Odry.

Tutaj mieszkają ludzie, którzy wodę kochają, którzy prowadzą także swoje przedsiębiorstwa, dla których ta woda, czysta woda, bezpieczna woda jest przede wszystkim niezbędna. Nie usłyszeliśmy dzisiaj żadnych deklaracji dotyczących przedsiębiorców, ale też żadnych deklaracji dotyczących konkretnego wsparcia finansowego. Wiemy, że coś będzie przygotowywane. Chcemy wiedzieć, czy gminy dostaną takie wsparcie – pytała Katarzyna Kotula

18 sierpnia w Bad Saarow odbędzie się spotkanie grupy roboczej Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Odry.
Foto: Janusz Merz/Twoje Radio