Mieszkaj, pracuj i odkrywaj to hasło, które będzie towarzyszyć rozwojowi Stargardu do 2030 roku

W strategii rozwoju „STARGARD 2030” zostały określone 3 główne cele: „Przyjazny Stargard” czyli przyciąganie nowych mieszkańców do miasta, „Gospodarny i Konkurencyjny Stargard” tutaj będzie stawiany nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy, oraz „Zdrowy Stargard”, w kontekście dbania o ekologie i ambitne podejście do wyzwań klimatycznych. 
Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli strategię określającą kierunki, cele i priorytety.
– Doświadczenie Stargardu pokazuje, że takie strategie nie są dokumentami, czymś na papierze, tylko raczej szczegółowymi kierunkami, nakreślającymi plan do czego w Stargardzie dążymy. W strategii „STARGARD 2030” kładziemy nacisk na dalszy rozwój gospodarczy, czyli kolejni inwestorzy, kolejne miejsca pracy dla stargardzian. Ale chodzi też o zachowanie równowagi, czyli dobrą prace dla mieszkańców, którzy po skończeniu jej mogą korzystać z wygodnego i atrakcyjnego miasta, pod względem infrastruktury ale także możliwości rozrywkowych – mówi Piotr Styczewski, rzecznik prasowy Urzędu Miast w Stargardzie.
Strategia rozwoju Gminy Stargard do roku 2030 to projekt 78-stronnicowy, który można przyjrzeć na stronie urzędu miasta w wersji elektronicznej.
Foto: Staragrd.eu