Międzyodrze – zamknięcie ulicy Celnej

Od środy 18 maja, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Zamknięta zostanie ulica Celna.

Kolejny etap robót budowlanych oznacza całkowite zamknięcie ulicy Celnej dla ruchu pojazdów. Ulica Celna zostanie zamknięta  na odcinku pomiędzy ulicami Energetyków i Bulwar Gdański. Zachowany zostanie dojazd do firm. Objazdy wytyczone będą przez ulice: Św. Floriana, Bulwar Gdański i Bulwar Śląski, Władysława IV, Bytomską. Relacja na skrzyżowaniu ulicy Heyki z Bulwarem Gdańskim będzie przejezdna. Wyłączony zostanie lewoskręt z ulicy Energetyków w ulicę Celną.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

 

Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.