Mediator Paweł Krzywda: Konflikty i spory można rozwiązać

Trwa Międzynarodowy Dzień Mediacji. W czwartek mediatorzy będą udzielać porad za darmo i tłumaczyć czym jest idea pozasądowego rozwiązywania sporów.

– Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu – informuje Paweł Krzywda, mediator przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie

Mediacja jest nową pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Posłuchaj Rozmowy Dnia: