Mateusz Wagemann: nowy wicewojewoda zachodniopomorski powołany z rekomendacji Solidarnej Polski

Premier Mateusz Morawiecki powołał Mateusza Wagemanna na stanowisko II wicewojewody zachodniopomorskiego. Mateusz Wagemann reprezentuje Solidarną Polskę.
Mateusz Wagemann ma 40 lat, pochodzi ze Szczecina. Jest absolwentem XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Stopień magistra prawa i magistra politologii uzyskał na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2012 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Pomoc Publiczna, które ukończył w 2015 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W latach 2006-2011 w ramach własnej działalności gospodarczej zajmował się pośrednictwem finansowym, doradztwem prawnym oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Od 2013 r. prowadził własną praktykę prawniczą w ramach Kancelarii Radcy Prawnego. Był radcą prawnym m.in w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz w Ośrodku Monitorowania Chrystianofobii „Fidei Defensor”.
Foto: Dariusz Matecki i Mateusz Wagemann