Marszałkowskie wsparcie dla dzieci z placówki w Dębnie

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie prowadzi usługi specjalistyczne dla dzieci z pieczy zastępczej o specjalnych potrzebach zdrowotnych, rozwojowych i rehabilitacyjnych.
Działalność placówki wspiera Marszałek Województwa, który przeznaczył 80 tys. złotych na nowe zaplecze kuchenne.

Jesteśmy domem dziecka dla dzieci niepełnosprawnych z terapią. Działamy w systemie całodobowym, spełniamy funkcję matki i ojca, a także pielęgniarki, opiekunki. Staramy się wspierać naszych wychowanków w usamodzielnianiu się, dawać im poczucie bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy dotację od Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. To dla nas ogromne wsparcie, ponieważ placówka nie mogłaby sobie pozwolić na jednorazowy zakup takiego drogiego sprzętu, dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni za taki gest. Jesteśmy w trakcie wybierania jak najlepszego sprzętu, który będzie służył, miejmy nadzieję długie, długie lata w naszej jednostce – mówi Katarzyna Sowala, dyrektorka ośrodka

W placówce przebywa ponad 40 dzieci wymagających stałej opieki. W Polsce jest zaledwie 10 tego typu jednostek.