Marszałkowskie wsparcie na remont kolegiaty w Stargardzie

Parafia pw. najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie otrzyma 185 tys. zł. Fundusze, które przyznał Urząd Marszałkowski przeznaczone będą na kolejne prace renowacyjne w kolegiacie. Dzięki dotacji przeprowadzony zostanie pierwszy etap konserwacji barokowej supraporty Mouviviusa z 1734 roku. Podpisy na umowie wsparcia złożył już marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Teraz dokument trafi do proboszcza ks. Janusza Posadzego.

To jeden z najpiękniejszych zabytków na Pomorzu Zachodnim, dlatego w czerwcu sejmik województwa zdecydował o przyznaniu dotacji dla parafii pw. NMP Królowej Światła w Stargardzie. Przyznane 185 tys. zł przeznaczone zostaną na renowację w kolegiacie mariackiej drewnianej płaskorzeźby, barokowej supraporty Mouviviusa z 1734 roku. Zaplanowana na ten rok konserwacja będzie pierwszym etapem rewitalizacji zabytku. Prace, które wykona Pracowania Konserwacji Zabytków Manna-Art ze Stargardu obejmują: wykonanie badań historycznej warstwy malarskiej, usunięcie olejnej, wtórnej warstwy malarskiej, dezynsekcję i impregnację drewna, naprawy stolarsko-snycerskie, uzupełnienie ubytków warstw pozłotniczych oraz ubytków warstwy malarskiej na obrazach.

Zabytki są ważnym elementem historii naszego regionu, a także istotnym elementem wpływającym na atrakcyjność turystyczną województwa. Często to obiekty, z którymi po prostu związani jesteśmy emocjonalnie. Stargardzka kolegiata to majstersztyk ceglanego gotyku, dlatego tym bardziej cieszę się, że możemy dołożyć cegiełkę do przywracania jej piękna.

mówił przy składaniu podpisu na umowie o dofinansowanie zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Konserwacja supraporty to element większej inwestycji – remontu „stulecia”. Za prawie 21 mln zł w stargardzkiej świątyni prowadzone są prace restauratorskie na wielką skalę. Jak dotąd odnowiono elewację, zmieniono dach czy odświeżono cenne malowidła w prezbiterium. W realizacji przedsięwzięcia pomagają środki unijne. To aż 17,6 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z działania poświęconemu ochronie zabytków.