Marek Gróbarczyk: Rada Ministrów zgodziła się na budowę nowego toru podejściowego

Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury poinformował, że w piątek Rada Ministrów przyjęła wieloletni program zakładający budowę toru żeglugowego do Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. – Nowy tor wodny będzie przebiegał wyłącznie po polskich wodach, co powoduje, że nie będziemy zależni od niemieckiego sąsiada – napisał wiceminister.

Nowy tor podejściowy do portu Szczecin Świnoujście ma omijać sporne wody niemieckie. Ma mieć 65 kilometrów długości i 500 metrów szerokości. W ten sposób rząd Polski chce sprawić, aby przyszłe inwestycje związane z portem Szczecin – Świnoujście nie oddziaływały na niemieckich sąsiadów.

Terminal ma zosta zlokalizowany w Porcie Zewntrznym, na wschód od falochronu wschodniego Terminalu LNG.

Port i miejsce składowania kontenerów umieszczone zostan na pirsie. Dostp od strony ldu przewiduje budow drogi dojazdowej od wzła Łunowo na drodze S3 oraz torów kolejowych. Część ładunków będzie transportowana także żeglugą śródlądową. 

Głębokowodny Terminal Kontenerowy przyjmie najwiksze jednostki, jakie mog wpłynąć na Bałtyk. Umożliwi równoczesn obsług 2 jednostek o długoci 400 metrów i jednej do 200 metrów.