Lokale gastronomiczne i miejsca wypoczynku bez zastrzeżeń

– Kontrole ośrodków kolonijnych nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Organizatorzy tych wypoczynków to znane nam podmioty. Organizują je już od kilku lat. Wcześniej działaliśmy prewencyjnie, ponieważ udzielaliśmy im niezbędne informacje, jak mają się zachowywać – przekonuje Waldemar Kulpa, dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie.

Obecnie do inspekcji sanitarnej zgłoszono 42 turnusy wypoczynkowe.

Posłuchaj całej rozmowy z Gościem Dnia: