Laptop dla emerytów i rencistów Służby Więziennej, tytuł dla burmistrza

Nowy, dobrej klasy laptop odebrali od burmistrza Roberta Czapli przedstawiciele działającego przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie koła Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Wcześniej sami o udzielenie takiej pomocy wnioskowali, z podarowanego sprzętu są więc bardzo zadowoleni. A burmistrz Czapla mówi, że to element realizowanej od lat polityki współpracy gminy z organizacjami senioralnymi.

Przewodniczący koła Jerzy Tębłowski przy okazji wręczył burmistrzowi odznakę Amicus i tytuł Przyjaciela związku za wspieranie jego działalności. Robert Czapla jest jedynym burmistrzem w Polsce, któremu odznaka ta została przyznana.

Obecnie do Koła Terenowego przy ZK w Nowogardzie należy ponad 170 osób.