Kościoły ze wsparciem powiatu

  – W miarę swoich możliwości powiat finansowo wspiera kwestię szczególnie obiektów sakralnych. Ostatnio właśnie podjęto decyzję o finansowym wsparciu prac remontowych i konserwatorskich w trzech kościołach. Są one wpisane do rejestru zabytków. Te dotacje otrzymały parafie w gminach, dla których dużym wyzwaniem jest utrzymanie obiektów sakralnych – mówi Marek Synowiecki ze stargardzkiego starostwa.

Za niespełna 30 tysięcy w Marianowie możliwe będzie dokończenie remontu dachu przybudówki poklasztornego skrzydła. Kolejne 30 tysięcy parafia w Starej Dąbrowie wyda na zabezpieczenie i naprawę fundamentów północnej ściany kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca. W miejscowości Kania dojdzie natomiast do remontu kościelnej posadzki.